Vi anordnar inte bara egna seminarier utan samarrangerar och deltar även i andras. Här listar vi de seminarierna så att du vet var du kan hitta oss.

Allmännyttans roll – är allmännyttans tid förbi?

Allmännyttans roll – är allmännyttans tid förbi?

Måndag 1 juli, 10.30–11.15

Idag är det bostadsbrist i 240 av Sveriges 290 av kommuner. Allmännyttans roll är att erbjuda hyresrätter och att skapa goda bostadsmiljöer för alla. Men hur väl lyckas allmännyttan när det är stor brist på bostäder? Hur kan vi tillsammans påverka så att bostadspolitiken bli långsiktig och hållbar? Kan vi modernisera allmännyttan? Och vad blir konsekvenserna av att avskaffa allmännyttan?

Arrangör: Hyresgästföreningen.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

Varför är det så dyrt att bygga i Sverige?

Varför är det så dyrt att bygga i Sverige?

Måndag 1 juli, 11.00–12.00

Byggbranschen är en konservativ bransch och jämför man utvecklingen mot andra branscher kan man konstatera att byggindustrin av olika skäl ligger långt efter andra – inte minst när det gäller att implementera nya innovationer och digitala lösningar. Ramirent bjuder in till ett samtal om effektivisering av byggprocessen utifrån olika perspektiv. Hur ser det egentligen ut på en byggarbetsplats, vad gör alla och hur ser det ut när professorn studerar den?

Arrangör: Ramirent.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Rundabordssamtal: Förtroende – hur förtjänar vi det och hur kan vi öka det?

Rundabordssamtal: Förtroende – hur förtjänar vi det och hur kan vi öka det?

Måndag 1 juli, 12.00-13.30

Endast för inbjudna.

Arrangör: MKB Fastighets AB

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anna Karin Wallberg, kommunikationschef.

Kan hyresrätten lösa bostadsbristen - finns kapitalet och kan hushållen efterfråga nya hyresrätter?

Kan hyresrätten lösa bostadsbristen - finns kapitalet och kan hushållen efterfråga nya hyresrätter?

Måndag 1 juli, 13:00 - 14:30

Sedan toppen 2017 har antalet påbörjade bostäder minskat kraftigt. Många menar att färre bostadsrätter kommer att kompenseras av fler hyresrätter? Men är det sannolikt? Finns kapitalet? Klarar allmännyttan att öka byggandet från dagens nivåer? Finns efterfrågan? Kan hyressätten lösa bostadskrisen?

Arrangör: Veidekke

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Susanna Höglund, chefsekonom

Hur kan vi bygga attraktiva bostäder som alla har råd med?

Hur kan vi bygga attraktiva bostäder som alla har råd med?

Måndag 1 juli, 15.00–16.30

Många längtar efter ett eget boende med huskänsla, gräsmatta och uteplats. Med dagens regler och priser är det dock många som har svårt att finansiera sin bostad, särskilt om det är den första. Det går att bygga bostäder till ett pris som fler har råd med, utan att tumma på kvalitet eller standard, men för att bostadsbristen ska kunna lösas på riktigt krävs tillgång till mark. Välkommen till ett samtal om hur bostadsutvecklare och kommuner kan samverka!

Arrangör: Veidekke Bostad AB

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, nyproduktions- och fastighetsutvecklingsexpert.

Samtal om samhällsbyggnad

Samtal om samhällsbyggnad

Måndag 1 juli, 18.00-18.45

Arrangör: Reformklubben

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Åsa Johansson, ordförande, Sveriges Allmännyttas styrelse.

Rundabordssamtal om hållbarhet

Rundabordssamtal om hållbarhet

Måndag 1 juli, 20.00

Endast för inbjudna.

Arrangör:

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

Varför går det att bygga billigt i Tyskland men inte här?

Varför går det att bygga billigt i Tyskland men inte här?

Tisdag 2 juli, 10.00–10.50

Industriell produktion som pressar byggkostnaderna – varför fungerar inte det i Sverige? Vad kan vi göra för att få fart på byggande av billiga bostäder?

Prognosen säger att vi i princip måste bygga ett nytt miljonprogram inom loppet av några år. Men hur gör vi för att det nya miljonprogrammet inte ska få dåligt rykte? Hur bygger vi fort och mycket utan att alla blir missnöjda?

Arrangör: Konkurrensverket.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Kan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer?

Kan Sverige vara ett föregångsland i bygget av morgondagens smarta städer?

Tisdag 2 juli, 11:00 - 11:45

Den pågående urbaniseringen och befolkningstillväxten gör att våra städer redan idag står inför sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför måste framtidens städer utvecklas hållbart, med utgångspunkt i digitaliseringen, klimat- & miljöteknik, samt tekniska och sociala innovationer.

Arrangör: Öbo, ÖrebroBostäder AB

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Gabriella Castegren, energiexpert.

Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?

Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?

Tisdag 2 juli, 11.45–12.30

Har Sverige en bostadsbubbla eller inte? Åsikterna går isär. Vissa påstår att vi har en bubbla medan andra anser det finns förklarande faktorer till varför bostadspriserna har ökat. Hur ser det egentligen ut? Är de stigande bostadspriserna ett problem och vad kan man i sådant fall göra åt dem? Och vilka konsekvenser får de för vanliga människor i tider av bostadsbrist?

Arrangör: Högskolan Väst.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Susanna Höglund, Chefsekonom.

Sverige bygger hållbart – tillsammans bygger vi bättre

Sverige bygger hållbart – tillsammans bygger vi bättre

Tisdag 2 juli, 12:00 - 12:45

Enligt en ny rapport slösas över 100 miljarder kr bort varje år inom byggbranschen, i Sverige. I arbetet med regeringsuppdraget kring inomhusmiljö vill vi nu samla alla goda krafter för att tillsammans arbeta för en mer attraktiv, effektiv och hållbar byggsektor.

Arrangör: Boverket
Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, nyproduktions- och fastighetsexpert.

Rundabordssamtal med bland andra MKB Fastighets AB

Rundabordssamtal med bland andra MKB Fastighets AB

Tisdag 2 juli, 12.00–13.30

Endast för inbjudna.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

 

Det borde kosta hälften - varför blir det så dyrt? Renoveringsparadoxen i bostadssverige

Det borde kosta hälften - varför blir det så dyrt? Renoveringsparadoxen i bostadssverige

Tisdag 2 juli, 13.15–14.00

Varför är avståndet mellan hyresrättsboende och byggbranschen så stor? Är branschen sämst i klassen på produktivitet? Vem tar notan och vem tar hand om konsekvenserna? Renoveringar kan drivas affärsmässigt och kundanpassat med hjälp av bland annat innovativa lösningar och de globala klimatmålen i fokus. Samtalet livesänds i Expressen TV.

Arrangör: Expressen, Modexa.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal

Tisdag 2 juli, 14.30-15.45

Endast för inbjudna.

Arrangör: NCC

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

Hur kan allmännyttan bidra till minskad klimatpåverkan genom sin köparmakt?

Hur kan allmännyttan bidra till minskad klimatpåverkan genom sin köparmakt?

Tisdag 2 juli, 15.00–16.00

Över 150 allmännyttiga bostadsbolag har antagit Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att bolagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. För att nå dit behöver klimatavtrycket från leverantörernas sortiment och leveranser minska. Vi borrar djupare i genomförandet och hur vi ska kunna ställa klimatkrav, utvärdera och även följa upp dem för att nå verkligt minskad klimatpåverkan.

Arrangör: Sustainable Innovation, HBV, Sveriges Allmännytta.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Gabriella Castegren, energiexpert.

Medverkande från medlemsföretagen: Jan Thorsson, vd, Vårgårda Bostäder.

Hur kan intelligenta fastigheter förstärka Sveriges konkurrenskraft?

Hur kan intelligenta fastigheter förstärka Sveriges konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli, 15:00 - 15:50

Hur kan intelligenta fastigheter förbättra inomhusklimatet och då öka personers produktivitet och därmed förstärka Sveriges konkurrenskraft?

Arrangör: Svensk Ventilation

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Carl Ståhle, expert, digital fastighetsutveckling.

Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför?

Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför?

Tisdag 2 juli, 15.30–16.15

Sverige har bland Europas högsta byggpriser, något som fått stora konsekvenser för bostadsmarknaden. Men behovet av nya bostäder är fortsatt stort, vi behöver bygga mycket men till låga priser och hyror. Hur klarar vi att leverera bostäder på en vikande bostadsmarknad med ökade byggpriser?

Arrangör: Västsvenska Arenan.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende.

Rundabordssamtal om klimatsmart allmännytta

Rundabordssamtal om klimatsmart allmännytta

Tisdag 2 juli, 15.30-16.30

Rundabordssamtal om de allmännyga bolagens roll på vägen mot klimatneutralitet och ett mer hållbart byggande. Hur kan allmännyttan föregå med gott
exempel och bygga i linje med klimatdirektiven och hållbarhetsmålen? Vad finns det förutmaningar men även möjligheter?

Endast för inbjudna.

Arrangör: Trästad – Sveriges Träbyggnations Kansli

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, nyproduktions- och fastighetsutvecklingsexpert.

Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt?

Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt?

Onsdag 3 juli, 09.00-09.45

Att bygga och förvalta fastigheter medför stor klimatpåverkan. Utifrån detta kan allmännyttan genom medvetna val använda sin köparmakt att positivt påverka klimatavtrycket.

Arrangör: HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Gabriella Castegren, energiexpert.

Byggstopp – när löser vi då bristen på bostäder?

Byggstopp – när löser vi då bristen på bostäder?

Onsdag 3 juli, 10.00–10.50

Det behöver byggas 600 000 bostäder under åren 2017–2025 i Sverige. Hur ska vi rigga plan- och byggregler, hyressättning, finansiering och kompetens? Vad säger våra politiker, bostadsbolag och banker?

Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, nyproduktions- och fastighetsutvecklingsexpert.

Medverkande från medlemsföretagen: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.

Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Onsdag 3 juli, 11:00–11:50

Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Hur utformas renoveringsstrategin? Vem gör jobbet och vem betalar notan?

Det finns således ett stort behov av att öka renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd. Detta inte bara ur ett perspektiv av minskad energianvändning som spelar en viktig roll för en minskad klimatpåverkan och en tryggad energiförsörjning. Sammantaget finns stora sociala och samhällsekonomiska vinster vid renovering.

Arrangör: Svensk Ventilation

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Carl Ståhle, expert, digital fastighetsutveckling.
Vi kan bygga klimatsmart - men vad vill kunderna ha?

Vi kan bygga klimatsmart - men vad vill kunderna ha?

Onsdag 3 juli, 11.20–12.00

För att nå målen i Byggbranschens färdplan, inom ramen för Fossilfritt Sverige, krävs åtgärder från branschen, politiken och kunderna. Vilka krav ställer kunderna idag? Behöver kravställningarna i upphandlingarna förändras, finns det en konflikt mellan klimatambition och kravet på lägsta pris?

Arrangör: Peab.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

Fel, brister och skador inom byggsektorn – kan samverkan/partnering vara en lösning?

Fel, brister och skador inom byggsektorn – kan samverkan/partnering vara en lösning?

Onsdag 3 juli, 13:00 - 13:50

Enligt Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn så är de sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna flera miljarder för att åtgärda dessa fel. Kan samverkan/partnering vara en lösning för att minska felen, höja kvalitén, minska arbetsolyckor och förbättra arbetsmiljön?

Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Sofia Heintz, nyproduktions- och fastighetsutvecklingsexpert.

Industrin som gör klimatpolitiken möjlig - samtal om byggande och hållbarhet

Industrin som gör klimatpolitiken möjlig - samtal om byggande och hållbarhet

Onsdag 3 juli, 13.00-13.55

Arrangör: Trästad, Träbyggnadskansliet
Medverkande från Sveriges Allmännytta: Gabriella Castegren, energiexpert

Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur?

Hur upprätthålls bostadsbyggandet i lågkonjunktur?

Onsdag 3 juli, 16.00–16.55

Sedan staten slutade subventionera byggandet av bostäder har bostadsbyggandet svängt kraftig med konjunkturen. Samtidigt växer Sveriges befolkning och förväntas överstiga 11 miljoner om tio år. Hur kan bostadsbyggandets procykliska tendenser motarbetas? Hur ser vi till att det byggs tillräckligt?

Arrangör: Västsvenska Arenan.

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Susanna Höglund, Chefsekonom.

Medverkande från medlemsföretagen: Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen.

Framtidens omsorgskvarter

Framtidens omsorgskvarter

Torsdag 4 juli, 15.30

Arrangör: Stenvalvet

Medverkande från Sveriges Allmännytta: Anders Nordstrand, vd.

Medverkande från våra medlemsföretag

Medverkande från våra medlemsföretag

Tisdag 2 juli

Onsdag 3 juli

Torsdag 4 juli