3 Juli
Länka hit
09.00 - 09.45

Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt?

Att bygga och förvalta fastigheter medför stor klimatpåverkan. Utifrån detta kan allmännyttan genom medvetna val använda sin köparmakt att positivt påverka klimatavtrycket.

För att realisera nödvändig utveckling driver HBV – allmännyttans inköpsfunktion – samarbeten med flera partners för att styra och följa upp den klimatpåverkan våra medlemmars köp orsakar i dag och i morgon.

Medverkande:

 • Ville Gruner, affärsutvecklare och upphandlingskonsult, HBV – allmännyttans inköpsfunktion
 • Lovisa Bengtsson, projektledare, Sustainable Innovation
 • Gabriella Castegren, energiexpert, Sveriges Allmännytta
 • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
 • Joakim Thornéus, hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten
 • Ulf Rohlén, vd, ÖrebroBostäder

Moderator: Johan Almesjö, vd, HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Arrangör: HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Frukost serveras från 8.30.

Till Almedalens programwebb

Mellangatan 7
Länka hit
10.00 - 10.30

Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar?

Innovationskraft genom offentliga inköp, medger lagen om offentlig upphandling detta och hur kan det se ut? Vi frågar ut aktörer kring innovation, utveckling och allmännyttiga bostäder. Hur nya idéer kan skapa tillväxt med stöd av lagen om offentlig upphandling.

Medverkande:

 • Ulf Lindblom, chef Affärsavdelningen, HBV
 • Johan Braw, vd, Sölvesborgshem AB
 • Stina Lantz, Program Manager, Ignite Sweden
 • Niklas Tideklev, senior konsult och medgrundare, Dialogmakarna

Arrangör: HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Till Almedalens programwebb

Mellangatan 7
Länka hit
10.45 - 11.30

Är byggbranschen Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch och måste det vara så?

Hur stimulerar vi konkurrensen och breddar den smala marknad vi har inom byggsektorn genom att påverka processer och nya aktörer i en traditionsbunden bransch?

Vi tar utgångspunkt från Konkurrensverkets rapport om byggsektorn och prisutvecklingen relativt andra sektorer och svarar på hur vi driver förändring.

Medverkande:

 • Ulf Lindblom, chef Affärsavdelningen, HBV – allmännyttans inköpsfunktion
 • Jonas Högset, chef för eneheten Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta
 • Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
 • Anna Nordén, vice vd, Framtiden Byggutveckling AB
 • Per-Ola Bergqvist, advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
 • Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke Bygg Kommersiellt

Moderator: Johan Almesjö, vd, HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Arrangör: HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Till Almedalens programwebb

Mellangatan 7
Länka hit
12.00 - 13.00

Behöver fastighetsbranschen ändra sitt CV för att locka framtidens medarbetare?

Konkurrensen om rätt kompetens är knivskarp och det kommande decenniet kommer den att öka. Förväntningar på flexibilitet, värderingsfokus och inkludering kommer sätta dagens sanningar på prov. Hur kan fastighetsbranschen stärka sin Employer branding profil för att behålla och locka nya medarbetare?

Medverkande:

 • Emma Sarin, Projektchef, HSB Living Lab
 • Carina Malmgren-Heander, Chief of Staff och HR-direktör, SAS
 • Edward Boethius, Manager, Analytics, United Minds
 • Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden

Arrangör: Fastigo – Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Till Almedalens programwebb

Mellangatan 7
Länka hit
13.10 - 14.00

Industrialiserat byggande och standardiserad upphandling — framgångsrecept för prispressade bostäder?

Behovet av nya och framförallt ekonomiskt överkomliga bostäder är stort. I år har antalet planerade byggstarter minskat drastiskt. Ska vi upprätthålla byggtakten och minska bostadsbristen behöver vi bygga för en bredare målgrupp.

För att lyckas behövs mer industriellt byggande och produktivitetsutveckling i byggbranschen och byggherrarna behöver bli bättre beställare. Kan vi lära av varvsindustrin och hur fungerar Sveriges Allmännyttas Flex-upphandling som minskat anbudspriserna med nästan 50 procent?

Medverkande: 

 • Emma Hult, Riksdagsledamot och ordförande för Civilutskottet, (Mp)
 • Jonas Högset, chef för fastighet och boende, Sveriges Allmännytta
 • Carina Ståhl, vd, Sizes
 • Lars Albinsson, CEO and Creative Director, Maestro Design
 • Anna Nordén, vice vd, Framtiden Byggutveckling AB

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Till Almedalens programwebb

Vill du ha en påminnelse när det är dags? Gå med i Facebook-eventet

Mellangatan 7
Länka hit
14.10 - 14.45

Kan bostadspolitiken ordna bostäder för alla?

Flertalet av Sveriges kommuner har bostadsbrist och det blir allt svårare för dem som saknar bostad att ta sig in på bostadsmarknaden. Trycket ökar också på socialtjänsten och antalet sociala kontrakt har ökat markant de senaste åren.

Kan bostadspolitiken ensamt ordna så att alla får bostäder eller krävs också socialpolitiska lösningar för dem som står längst från bostadsmarknaden? Allmännyttan ska erbjuda bostäder för alla, vad innebär det och tar allmännyttan sitt ansvar?

Medverkande:

 • Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta
 • Inger Ashing, direktör DELMOS
 • Mats Collin, förvaltningschef socialförvaltningen Härnösand och medlem i Sveriges Socialchefer
 • Martin Grander, forskare Malmö universitet
 • Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna och Sveriges Allmännyttas integrationsråd.

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Till Almedalens programwebb

Vill du ha en påminnelse när det är dags? Gå med i Facebook-eventet

Mellangatan 7
Länka hit
14.55 - 15.35

Hyressättning — hur svårt kan det vara?

Almedalens mest högaktuella utfrågning om hyressättning. Vi vänder och vrider på de olika perspektiven och hur hyressättningen kan påverkas beroende lokala förutsättningar.

Kan hyresförhandlingen likställas med arbetsmarknadens förhandlingsmodell? Vilka är skillnaderna och likheterna? Vad innebär egentligen de politiska direktiven baserade på Januariavtalet? Blir det någon bred politisk överenskommelse i hyressättningsfrågorna?

I heta stolen:

 • Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet
 • Susanna Höglund, chefsekonom, Sveriges Allmännytta
 • Houman Sayedi, hyresexpert , Sveriges Allmännytta

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Till Almedalens programwebb

Vill du ha en påminnelse när det är dags? Gå med i Facebook-eventet

Mellangatan 7
Länka hit
15.45 - 16.30

Bostadspolitiskt quiz — Vem vet mest om allmännyttan?

Ideologiska ungdomspolitiker ställs mot pragmatiska kommunpolitiker, vad kan de om bostadspolitik och kommunens bästa bostadsverktyg allmännyttan? Missa inte allmännyttans jakt på svaret om bostadspolitiken är lika het för kommunpolitikerna som för ungdomsförbunden.

Medverkande:

 • Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping (S)
 • Karl Philip Nilsson, ekonomiskpolitisk talesperson i Liberalernas Ungdomsförbund (LUF)
 • Oliver Rosengren, kommunalråd i Växjö (M)
 • Elisabeth Norman, styrelseordförande i Enköpings Hyresbostäder (C)
 • Victor Rundqvist, CUF, Centerns ungdomsförbund
 • Helena Nanne, 1e vice ordförande, MUF, Moderata ungdomsförbundet
 • Lovisa Berglund, infrastruktur- och energipolitisk talesperson, Grön Ungdom

Domare: Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Moderator: Caroline Szyber

Arrangör: Sveriges Allmännytta

Till Almedalens programwebb

Vill du ha en påminnelse när det är dags? Gå med i Facebook-eventet

Mellangatan 7