Karl Philip Nilsson
Karl Philip Nilsson

Karl Philip deltar i Bostadspolitiskt quiz – Vem vet mest om allmännyttan?